Disclaimer

Alle informatie en prijzen op deze webshop zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.
Wij proberen de webshop zo actueel mogelijk te houden.

Mocht een door u besteld artikel onverhoopt niet meer leverbaar zijn, dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om eventuele alternatieve artikelen voor te stellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde Kenbri Fire fighting B.V. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

 

Contact?
{{error}}